Menü
0(342) 341 01 28
7/24 Online Satış

Kullanım Koşulları

1. Sözleşmenin Onaylanması

Gaziantep Su Dünyası uygulamasını indirerek gerekli bilgiler doldurulduğunda üye olunabilir. Her Gaziantep Su Dünyası kullanıcısı,Zaman Ticaret ile akdetmiş olduğu işbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.

2. Hizmetler

Gaziantep Su Dünyası kullanıcılarına mobil telefonlarda, akıllı tv lerde ya da benzer sistemlerde geliştirilebilen uygulamalardan sistemde yer alan su markalarından su siparişi verme imkanı ve buna ilişkin sair hizmetler sunar.

3. Gaziantep Su Dünyası Kullanıcı Sistemi

· Her Gaziantep Su Dünyası kullanıcısı, telefon numarası ve Sms ile gönderilen bir şifre ile birlikte uygulamaya giriş yapar. 
· Her kullanıcının Gaziantep Su Dünyası üyeliği gerektiren sistemlere bağlanabilmesi için telefon numarası ile giriş yapması gerekmektedir. Bu işlem Gaziantep Su Dünyası uygulamasına giriş yapmak şeklinde tanımlanmıştır. 
· Gaziantep Su Dünyası kullanıcılarını Gaziantep Su Dünyası’da kayıtlı adreslerinin bulunduğu bölgelerdeki ve sair şekilde yararlanabilecekleri promosyonlar ile Gaziantep Su Dünyası sistemi dahilindeki yeni hizmet veya projelerden telefon araması, sms, pushbildirimi yolu ile haberdar edebilecektir. Ayrıca Gaziantep Su Dünyası kullanıcılarına sosyal medya kanalları dahil olmak üzere kullanıcıların Gaziantep Su Dünyası sistemi ile paylaştıkları her türlü iletişim kanalı üzerinden ulaşabilir ve çeşitli promosyon, kampanya ve benzer bilgileri paylaşabilecektir. 
· Kullanıcıların belirlemiş oldukları Gaziantep Su Dünyası sisteminde kayıtlı isim, adres ve telefon numarası, siparişin daha çabuk ve doğru teslimi amacıyla sistemde yer alan su markaları ya da su markaları ile paylaşılacaktır. 
· Gaziantep Su Dünyası, sisteminde kayıtlı isim, adres ve telefon numarasının sistemde yer alan su markaları ile paylaşılmasından dolayı kullanıcı ve sistemde yer alan su markaları arasında ortaya çıkabilecek her türlü problemden veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir. 
· Gaziantep Su Dünyası sisteminin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. Gaziantep Su Dünyası, söz konusu bilgilerle kullanıcı üyelik bilgilerini açıklamadan tupcugrafik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler Gaziantep Su Dünyası Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

4. Kullanıcının Yükümlülükleri

Kullanıcı, Gaziantep Su Dünyası hizmetlerinden yararlandığı sırada, 
· Kullanıcı kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (yanlış abonelik numarası gibi) doğacak kendisinin ya da üçüncü kişilerin zararlarından dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde Gaziantep Su Dünyası üyeliğinin sona erebileceğini; 
· “Abonelik numarası” veya kayıtlı telefon numarası ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu ,· Gaziantep Su Dünyası tarafından verilen hizmetlerin ve yazılımların telif hakkının Gaziantep Su Dünyası'na ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını; 
· Gaziantep Su Dünyası hizmetlerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, Gaziantep Su Dünyası ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve sistemde yer alan su markaları ile kullanıcı arasında oluşabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Gaziantep Su Dünyası'nın bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, Gaziantep Su Dünyası’nın bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp, yayımlamamakta serbest olduğunu ayrıca bu görüş ve yorumları moderatörler aracılığıyla düzenleyip, imla hatalarını düzeltme hakkı bulunduğunu; 
· Gaziantep Su Dünyası tarafından sağlanan hizmetlerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait içeriğin yer alabileceğini, bu içeriğin usule aykırı şekilde görüntülenmesi sebebiyle Gaziantep Su Dünyası'nın sorumlu olmayacağını; 
· Gaziantep Su Dünyası servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan Gaziantep Su Dünyası'nın sorumlu olmayacağını; 
· Gaziantep Su Dünyası'da sunulan hizmetlere Gaziantep Su Dünyası tarafından belirlenen şekil dışında ve/veya yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve anılan kurallara uymadığı durumlarda Gaziantep Su Dünyası'nın uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararı karşılamayı; 
· Kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından veya kullanılmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Gaziantep Su Dünyası'nın sorumlu tutulamayacağını; 
· Kullanıcı paylaşımlarının üçüncü kişiler tarafından izinsiz şekilde kullanılmasından, paylaşılmasından veya yayınlanmasından dolayı gelebilecek zararlardan Gaziantep Su Dünyası’nın sorumlu olmayacağını; 
· Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı içeriğe sahip mesaj veya yorum göndermemeyi; 
· Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını ve söz konusu yazışmalar ile ilgili tüm yayımlama, işleme ve çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, üçüncü kişilere devir ve temlik hakları dahil olmak üzere 5846 sayılı ve 05.12.1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sayılan tüm mali hakların Gaziantep Su Dünyası’na devredildiğini; 
· Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi; 
· Diğer kullanıcıların Gaziantep Su Dünyası uygulamasını kullanmasını olumsuz etkileyecek şekilde davranmamayı; 
· Kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız veya kanun dışı materyal veya bilgiler yayımlamamayı, basıp çoğaltmamayı, dağıtmamayı; 
· Reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı; 
· Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi; 
· Gaziantep Su Dünyası hizmetleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamen kullanıcının rızası dâhilinde olduğunu, kendi bilgisayarında ya da akıllı telefonunda yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamen kendisine ait olduğunu, Gaziantep Su Dünyası sisteminin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Gaziantep Su Dünyası'ndan tazminat talep etmemeyi; 
· Gaziantep Su Dünyası'ndan izin almadan Gaziantep Su Dünyası servislerini ticari veya reklam amacıyla kullanmamayı; 
· Gaziantep Su Dünyası'nın, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini; 
· Kurallara aykırı davrandığı takdirde Gaziantep Su Dünyası'nın gerekli müdahalelerde bulunma ve kullanıcıyı hizmet dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu, 
· Gaziantep Su Dünyası'nın, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini; 
· Kanunlara göre iletilmesi yasak olan bilgileri iletmemeyi ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan verileri paylaşmamayı; 
.Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca Gaziantep Su Dünyası üzerinden tütün mamulleri ve alkollü içecek satışı kati suretle yapılmadığını, Gaziantep Su Dünyası vasıtasıyla tütün mamulleri ve alkollü içecek temin etmemeyi ve üye işyerlerine bu konuda talepte bulunmamayı, aksi yöndeki işlemlerin üyeliğin iptali ve işbu Sözleşme’nin feshi ile sonuçlanabileceğini;

Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, yaymamayı, kötüye kullanmamayı; 
· Sipariş teslimi sırasında hizmetin daha önceden kendilerine bildirilmiş olan ücretini seçilen ödeme aracıyla ödemek durumunda olduğunu aksi takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini; 
· Gaziantep Su Dünyası uygulama sisteminde çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğunu, bunların kullanıcıların Gaziantep Su Dünyası’nda gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde siteye erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olduğunu beyan, taahhüt ve kabul eder.

5. Gaziantep Su Dünyası'na Tanınan Yetkiler

· Gaziantep Su Dünyası herhangi bir zamanda sistemin ve ya online ödeme sisteminin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. 
· Sistemin ve ya online ödeme sisteminin kullanımının geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Gaziantep Su Dünyası’nın kullanıcılarına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. 
· Gaziantep Su Dünyası güvenlik şüphesi doğuran kullanıcı işlemlerinden dolayı ilgili kullanıcıların Online Ödeme Yöntemi aracılığı ile ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.
· Telefon numarası Gaziantep Su Dünyası tarafından sunulan başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve bu telefon numarasına gönderilecek tek seferlik SMS şifre ile onaylanacaktır. 
· Gaziantep Su Dünyası, hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları taahhüt etmemektedir. 
· Gaziantep Su Dünyası kullanıcıların sistemden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Gaziantep Su Dünyası sorumlu tutulmayacaktır. 
· Gaziantep Su Dünyası kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. 
· Gaziantep Su Dünyası sistemindeki satışlar, sistemde yer alan su markalarının ürünlerinin sipariş anındaki mevcudiyetiyle sınırlıdır. Gaziantep Su Dünyası ilgili markada bulunmayan ürünlerin kullanıcıya teslimini sağlayamayabilir. Ürünlerin Gaziantep Su Dünyası sisteminde teşhir edilmesi bunların stokta bulunduğu anlamına gelmemektedir. 
· Gaziantep Su Dünyası kullanıcılarının ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin her türlü yazılı ve görsel mecrada yayınlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma ve/veya Gaziantep Su Dünyası sistemi içinde Gaziantep Su Dünyası tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması, işlenmesi ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. Bu hallerde kullanıcı, Gaziantep Su Dünyası'ndan hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir. 
· Gaziantep Su Dünyası sisteminde satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü Gaziantep Su Dünyası sisteminde yer alan su markalarına aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Gaziantep Su Dünyası kullanıcıları bilgilendirerek, bu hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir. · Gaziantep Su Dünyası sisteminde satışa sunulan ürünlerin içeriğine dair doğru ve dürüst açıklama yapılmasına dair Gaziantep Su Dünyası gerekli özeni gösterecektir ancak sistemde yer alan su markalarının sipariş içeriklerine dair yaptıkları eksik ve/veya hatalı açıklamalardan dolayı oluşacak problemlerden veya zararlardan Gaziantep Su Dünyası sorumlu değildir. 
· Gaziantep Su Dünyası, kullanıcının Gaziantep Su Dünyası uygulama sistemi dışındaki web-sitelerine ve mobil servislere geçişini sağlayabilir. Bu takdirde kullanıcı geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Gaziantep Su Dünyası'nın sorumlu olmadığını peşinen kabul eder. 
· Gaziantep Su Dünyası, kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürülebilir, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. Bu durumda kullanıcının Sözleşme’yi feshederek, üyelikten ayrılma hakkı saklıdır. 
· Gaziantep Su Dünyası, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla kullanıcıların aleyhine olmamak kaydıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. 
· Gaziantep Su Dünyası sistemde yer alan su markalarının sağladığı içerikten sorumlu değildir.

6. Kullanım Amacı

Kullanıcılar, Gaziantep Su Dünyası sistemi üzerinde verilen tüm siparişlerin, yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, bunların tekrar satış amaçlı olmadığını kabul ederler.

7. Ödeme

Gaziantep Su Dünyası kullanıcıları Gaziantep Su Dünyası uygulama sisteminden verdikleri siparişin ücretini, Gaziantep Su Dünyası sistemde yer alan su markalarının sunduğu seçenekler arasından sipariş verirken seçtikleri şekilde teslim esnasında ödeyebilir.

Kullanıcılar ayrıca Online Ödeme Yöntemi kullanarak kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile diğer ödeme sistemleri (örneğin HOPİ,BKM) vasıtasıyla anında online ödeme de yapabileceklerdir. Online Ödeme Yöntemi seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Online Ödeme Yöntemi ile ödemesi yapılmış siparişlerde, sipariş karşılığı fiş/fatura Gaziantep Su Dünyası tarafından değil siparişi teslim eden Bayi tarafından düzenlenir.

8. Aracı Hizmet Sağlayıcı

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Kullanıcılar ile sistemde yer alan su markaları arasında satış sözleşmesi kurulmasına aracılık eden ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatını haiz olan Gaziantep Su Dünyası, üye iş yerleri ve/veya Kullanıcılar tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir.

9.Kişisel Veri

Kullanıcı Gaziantep Su Dünyası ya üye olurken Kullanıcı Sözleşmesini onaylamak ve üyelik sonrası uygulama içerisindeki hareketleri esnasında, veri sorumlusu Gaziantep Su Dünyası ile paylaştıkları ad, soyad, elektronik posta adresi, sipariş adres/adresleri, telefon numarası gibi kişisel verilerinin (“Kişisel Veri/ler”) Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde işlenmesine, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Kişisel Veriler’in işlenmesi, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılması Kullanıcı ile Gaziantep Su Dünyası arasında kurulan hukuki ilişkiye dayanmaktadır. Kişisel Veriler BİSU ve BİSU iştirakleri tarafından işbu sözleşmesel ilişki kapsamında ve Gaziantep Su Dünyası ve iştiraklerinin sözleşmesel ilişkisi bulunan iş ortakları tarafından pazarlama, analiz, istatistik gibi amaçlarla işlenebilir, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılabilir veya anonimleştirilerek kullanılabilir. Buna ek olarak Kullanıcılar Kişisel Verileri dışındaki sipariş bilgileri (sipariş verdikleri bayiler, sipariş verilen ürün tipi, sipariş adedi, sipariş saati, sipariş verilen bölge gibi Web Sitesi (veya kullanılan benzeri mobil veya elektronik mecra) üzerindeki tüm davranışları, sipariş detayları gibi) ve benzeri verilerinin (“Veri/ler”) Gaziantep Su Dünyası, Gaziantep Su Dünyası iştirakleri ve iş ortakları tarafından kaydedilmesi, işlenmesi ve listelenmesinde ve/veya anonimleştirilerek analizlerde 3. kişilerle hizmetin daha iyi sağlanması veya çeşitli uygulamaların veya programların BiSU üzerinde çalıştırılabilmesi için anonim şekilde kullanılmasına açık rızalarının olduğunu kabul ve beyan ederler.

10. Kanuni Zorunluluklar

İşbu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Gaziantep Su Dünyası sorumluluğu dışındadır ve aynen Sözleşme’ye yansıtılır.

11.Ürün Teslimatı

Sistemde yer alan su markaları tarafından yapılan ürün teslimatı sürecinde kullanıcı, Gaziantep Su Dünyası sisteminde seçtiği adreste bulunamaz ise siparişi kesinlikle başka bir adrese bırakılmayacaktır. Bu durum çerçevesinde kullanıcı kendisinin bulunmadığı bir adrese sipariş vermiş olduğu için doğacak kanuni yükümlülükleri kabul etmek durumundadır.

12.Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü:

Gaziantep Su Dünyası sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, siparişleri, yorum/değerlendirmeleri vb. Gaziantep Su Dünyası Gizlilik Politikası’na tabi olacak şekilde en az üç (3) yıl boyunca saklanır. İşbu Sözleşme’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta Gaziantep Su Dünyası sisteminde saklanan veriler ile kullanıcı kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.

13. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Gaziantep Merkez Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

14. Yürürlük

İşbu Sözleşme taraflar arasında kullanıcının, kullanıcı kayıt formunu doldurmasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.

15. Fesih

Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.